Om BM AF 2011 ApS

På denne side kan du finde rejse information om BM AF 2011 ApS, samt læse brugernes kommentarer om rejse selskabet. Benyt menuen i højre side for at se adresse, telefonnummer mm.

CVR og oprettelse

BM AF 2011 ApS har CVR-nr 34093881 og blev oprettet 29-12-2011.

Brugernes rejse kommentarer

Sådan bruger du rejse siden

Søg efter et rejse selskab med vores indbyggede søgemaskine eller find alle rejseselskaberne og rejsearrangørerne via vores rejseindex. Når du har fundet et rejse selskab som du øsnker at rejse med, kan du med vores side se både adresse, telefonnummer og email-adresse til rejseselskabet. Du kan endda se på et kort, hvor du finder det pågældende rejse selskab.
Vi ønsker Jer en rigtig god ferie!

BM AF 2011 ApS


Om BM AF 2011 ApS, diverse informationer


Find flere informationer ved at vælge fra menuen her til højre, eller prøv at søge efter andre rejsearrangører med vores søgefunktion.

Det Blå EU-sygesikringskort

Fra 1. august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Med søgefunktionen ovenfor kan du se de konkrete regler og dækninger i det land, du planlægger at rejse til.

Det er gratis at bestille et blåt EU-sygesikringskort!

Du skal bestille det blå kort digitalt på www.borger.dk. Hvis du ikke har mulighed for at bestille dit blå EU-sygesikringskort digitalt, eller opfylder du ikke umiddelbart betingelserne for at få et dansk EU-sygesikringskort, skal du kontakte dit lokale borgerservicecenter for at få hjælp. Bemærk, at der er en anderledes ansøgningsform for EU-sygesikringskort, hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, modtager dansk pension, og er sygeforsikret for dansk regning i bopælslandet.

Bestil det blå EU-sygesikringskort til dig selv og din hustand samtidigT

Når du bestiller det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk, kan du bestille kortet til din ægtefælle og børn samtidig. Denne ansøgningsform er kun mulig, hvis du deler adresse med din ægtefælle og børn. Bemærk, at dine børn ikke er dækket med dit blå kort. De skal have deres eget. Du skal derfor også bestille et blåt kort til dine børn. Dine børn over 18 år kan med deres NemID selv bestille et blåt kort på www.borger.dk Du er stadig berettiget til refusion af udgifter, selvom du ikke har fået bestilt det blå kort. Læs mere om egenbetaling og regler for refusion under "Kan jeg få refunderet sygehjælpsudgifter fra min rejse, når jeg kommer hjem?"

Hjælp til selvbetjening i kommunen

Bestilling af det blå EU-sygesikringskort skal foretages digitalt. Hvis du ikke er i stand til selv at bestille det blå kort digitalt, kan dit lokale borgerservicecenter hjælpe dig. Kommunen skal tilbyde, at ansøgning om det blå kort indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold.

Særlige forhold kan være, hvis borgere grundet handikap, sprogvanskeligheder, manglende digitale kompetencer mv. ikke kan ansøge digitalt om det blå kort selv. Læs mere om hjælp til selvbetjening på www.borger.dk eller kontakt din lokale borgerservicecenter for yderligere vejledning.